Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Het programma StartUp begint in een van de tentoonstellingen van Het Nieuwe Instituut. Samen met een museumdocent onderzoeken leerlingen thema's binnen architectuur, design en digitale cultuur en gaan daarbinnen op zoek naar innovaties. In een aansluitende workshop gaan ze zelf aan de slag met deze thema's. Ze bedenken een oplossing voor een door henzelf geformuleerd probleem en maken daarvan een ontwerp. Denk bijvoorbeeld aan een wandelpad dat reageert op beweging, of een fontein die tegelijk functioneert als smogfilter. Met eenvoudige materialen zoals karton, papier en klei, gecombineerd met digitale middelen, maken ze prototypes van hun ontwerp.

Een goed product moet natuurlijk op een slimme manier op de markt gezet worden. Afsluitend maken leerlingen een video waarin ze hun ontwerp presenteren. Hierin overtuigen ze hun klasgenoten dat zij het beste idee van de klas hebben verzonnen.

Ontwerpend leren

Het onderwijsprogramma StartUp is vormgegeven volgens de principes van ontwerpend leren. Hiermee worden vaardigheden als problemen verkennen, ideeën verzinnen, plannen uitwerken, toepassen, optimaliseren en presenteren geoefend en ontwikkeld. Het programma sluit aan bij de VO leerlijnen ‘kunst en cultuur’ en ‘mens en natuur'.

Kerndoelen

Dit onderwijsprogramma sluit aan bij kerndoelen
33 Mens en natuur
36, 38, 42 Mens en maatschappij
48, 49, 52 Kunst en cultuur

Praktische informatie

Doelgroep: leerjaar 1 &2 , VMBO, Havo en VWO
Aantal: maximaal 15 leerlingen per groep, maximaal 2 groepen tegelijk
Dinsdag t/m vrijdag, 10.00 - 17.00 uur
Duur: 120 minuten
Kosten: €115,- per groep

Jan Bijster
Rudy Guedj
Maureen Mooren & Rudy Guedj
Shailoh Phillips
Noortje Ankersmit
Overtreders W

Bij de samenstelling van het educatieprogramma wordt gebruik gemaakt van het rijke aanbod aan kennis en informatie dat ontstaat uit de verschillende onderzoeksprogramma's, tentoonstellingsprojecten en aanverwante activiteiten van het instituut.