Start up's zijn kleine, opkomende bedrijven die een paar dingen gemeen hebben: ze  worden vaak opgericht door jonge mensen, maken gebruiken van nieuwe technologieën en ontwikkelen vernieuwende producten.

StartUp begint in één van de tentoonstellingen van Het Nieuwe Instituut. Tijdens een interactieve rondleiding door een tentoonstelling over 'landschapsarchitectuur' (2018) en 'verzamelen' (2017) onderzoeken leerlingen het thema toekomst. In een aanvullende workshop ontwerpen ze een product dat hierop aansluit. Denk bijvoorbeeld aan een wandelpad dat reageert op beweging, of een fontein die tegelijk functioneert als smogfilter. Met eenvoudige materialen zoals potlood, karton, papier en klei in combinatie met digitale middelen zoals apps, maken ze een prototype.

Tot slot maken de leerlingen een filmpje over hun ontwerp. Hierin presenteren ze hun product en maken ze hun klasgenoten er enthousiast voor.

Ontwerpend leren

Het onderwijsprogramma StartUp is vormgegeven volgens de principes van ontwerpend leren. Hiermee worden vaardigheden als problemen verkennen, ideeën verzinnen, plannen uitwerken, toepassen, optimaliseren en presenteren geoefend en ontwikkeld. Het programma sluit aan bij de PO leerlijnen ‘Kunstzinnige Oriëntatie’ en ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ (waaronder Mens en Samenleving en Natuur en Techniek).

Kerndoelen

Dit onderwijsprogramma sluit aan bij kerndoelen
44, 45 Oriëntatie op jezelf en de wereld-natuur en techniek
54, 55, 56 Kunstzinnige oriëntatie en beeldende vorming

Praktische informatie

Doelgroep: Groep 6 - 8
Aantal: maximaal 15 leerlingen per groep, maximaal 2 groepen tegelijk
Periode: oktober 2017 t/m juni 2018
Dinsdag t/m vrijdag, 10.00 - 17.00 uur
Duur: 120 minuten
Kosten: €95,-  

Jan Bijster
Rudy Guedj
Maureen Mooren & Rudy Guedj
Samantha Tholen
Noortje Ankersmit
Overtreders W

Bij de samenstelling van het educatieprogramma wordt gebruik gemaakt van het rijke aanbod aan kennis en informatie dat ontstaat uit de verschillende onderzoeksprogramma's, tentoonstellingsprojecten en aanverwante activiteiten van het instituut.