Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Start up's zijn kleine, opkomende bedrijven die een paar dingen gemeen hebben: ze  worden vaak opgericht door jonge mensen, maken gebruiken van nieuwe technologieën en ontwikkelen vernieuwende producten.

StartUp begint in één van de tentoonstellingen van Het Nieuwe Instituut. Samen met een museumdocent onderzoeken leerlingen thema's binnen architectuur, design en digitale cultuur en gaan daarbij opzoek naar innovaties. In een aanvullende workshop ontwerpen ze een product dat hierop aansluit. Met eenvoudige materialen zoals potlood, karton, papier en klei, in combinatie met digitale middelen, maken ze een prototype.

Een goed product moet natuurlijk op een slimme manier in de markt gezet worden. Afsluitend maken leerlingen een video waarin ze hun ontwerp presenteren. Hiermee proberen ze hun klasgenoten te overtuigen dat zíj het beste idee van de klas hebben verzonnen.

Ontwerpend leren

Het onderwijsprogramma StartUp is vormgegeven volgens de principes van ontwerpend leren. Hiermee worden vaardigheden als problemen verkennen, ideeën verzinnen, plannen uitwerken, toepassen, optimaliseren en presenteren geoefend en ontwikkeld. Het programma sluit aan bij de PO leerlijnen ‘Kunstzinnige Oriëntatie’ en ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ (waaronder Mens en Samenleving en Natuur en Techniek).

Kerndoelen

Dit onderwijsprogramma sluit aan bij kerndoelen
44, 45 Oriëntatie op jezelf en de wereld-natuur en techniek
54, 55, 56 Kunstzinnige oriëntatie en beeldende vorming

Praktische informatie

Doelgroep: Groep 6 - 8
Aantal: maximaal 15 leerlingen per groep, maximaal 2 groepen tegelijk
Dinsdag t/m vrijdag, 10.00 - 17.00 uur
Duur: 120 minuten
Kosten: €95,-  

Jan Bijster
Rudy Guedj
Maureen Mooren & Rudy Guedj
Shailoh Phillips
Noortje Ankersmit
Overtreders W

Bij de samenstelling van het educatieprogramma wordt gebruik gemaakt van het rijke aanbod aan kennis en informatie dat ontstaat uit de verschillende onderzoeksprogramma's, tentoonstellingsprojecten en aanverwante activiteiten van het instituut.