Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

In Ontwerp mee aan de toekomst gaan leerlingen op onderzoek uit naar vernieuwende ontwerpoplossingen op één van de wisselende tentoonstellingen. Ze geven in een aansluitende workshop vorm aan hun eigen visie op de wereld van morgen en gebruiken hierbij uitdagende technieken zoals 3D printpennen en elektrische tools. Aan de hand van thema's binnen architectuur, design en digitale cultuur leren leerlingen dat zíj de ontwerpers van de toekomst zijn. 

Ontwerpend leren

In het onderwijsprogramma Ontwerp mee aan de toekomst wordt specifiek ingezet op ontwerpend leren en design thinking. Via het analyseren van problemen, ontwikkelen van creatieve ideeën en het toepassen hiervan, komen leerlingen zelf tot een product. Daarbij staat de ontwikkeling van 21 eeuwse vaardigheden zoals creativiteit, kritisch en probleemoplossend denken en samenwerken centraal.

Kerndoelen

Dit onderwijsprogramma sluit aan bij kerndoelen
30, 33 Mens en natuur
36, 38, 40, 42 Mens en maatschappij
48, 49, 50, 52 Kunst en cultuur

Praktische informatie

Doelgroep: vmbo, havo en vwo, leerjaar 1-3
Aantal: maximaal 15 leerlingen per groep, maximaal 2 groepen tegelijk
Periode: doorlopend
Dinsdag t/m vrijdag, 10.00 - 17.00 uur
Duur: 120 minuten
Kosten: € 115,- per groep

Jan Bijster
Rudy Guedj
Maureen Mooren & Rudy Guedj
Shailoh Phillips
Noortje Ankersmit
Overtreders W

Bij de samenstelling van het educatieprogramma wordt gebruik gemaakt van het rijke aanbod aan kennis en informatie dat ontstaat uit de verschillende onderzoeksprogramma's, tentoonstellingsprojecten en aanverwante activiteiten van het instituut.