In een interactieve rondleiding door de tentoonstelling Finders Keepers onderzoeken leerlingen het thema bewaren. Onder leiding van een museumdocent ontdekken ze verschillende manieren van verzamelen en hoe verzamelingen vormgegeven en gearchiveerd kunnen worden. Door middel van onderzoeksvragen bekijken ze het thema door de ogen van een ontwerper. Waarom is een verzameling zo interessant voor ontwerpers en hoe kunnen verzamelingen inspireren tot nieuw ontwerp?

In een aanvullende workshop werken leerlingen hun eigen ideeën binnen dit thema uit. Geïnspireerd door de verzamelobjecten uit de tentoonstelling, ontwerpen leerlingen zelf een innovatief voorwerp. Leerlingen ontwikkelen eigen ideeën in schetsontwerpen die ze in de workshop met uiteenlopende materialen en technieken uitwerken tot een prototype.

Ontwerpend leren

In het onderwijsprogramma Ontwerp mee aan de toekomst wordt specifiek ingezet op ontwerpend leren en design thinking. Via het analyseren van problemen, ontwikkelen van creatieve ideeën en het toepassen hiervan, komen leerlingen zelf tot een product. Daarbij staat de ontwikkeling van 21 eeuwse vaardigheden als kritisch, creatief en probleemoplossend denken en samenwerken centraal.

Kerndoelen

Dit onderwijsprogramma sluit aan bij kerndoelen
30, 33 Mens en natuur
36, 38, 40, 42 Mens en maatschappij
48, 49, 50, 52 Kunst en cultuur

Praktische informatie

Doelgroep: vmbo, havo en vwo, leerjaar 1-3
Aantal: maximaal 15 leerlingen per groep, maximaal 2 groepen tegelijk
Periode: september 2017 t/m 11 februari 2018
Dinsdag t/m vrijdag, 10.00 - 17.00 uur
Duur: 120 minuten
Kosten: € 115,- per groep

Jan Bijster
Rudy Guedj
Maureen Mooren
Katherine Rosmalen

Bij de samenstelling van het educatieprogramma wordt gebruik gemaakt van het rijke aanbod aan kennis en informatie dat voortvloeit uit de verschillende onderzoeksprogramma’s, tentoonstellingsprojecten en aanverwante activiteiten van het instituut.