Het programma start met een onderzoek naar ontwerp en innovatie in een tentoonstelling. In een interactieve rondleiding onder leiding van een museumdocent maken leerlingen kennis met de ontwerppraktijk en werken ze aan onderzoeksvragen die gericht zijn op het thema van de tentoonstelling. 

In de aansluitende workshop ontwerpen leerlingen samen toekomstgerichte oplossingen. Ze geven hun vorm aan hun eigen ideeën over de toekomst met uitdagende technieken zoals 3Dprintpennen en elektrische tools. Het programma wordt afgesloten met de presentaties van de verschillende ontwerpen.  

Ontwerpend leren

In het onderwijsprogramma Ontwerp mee aan de toekomst wordt specifiek ingezet op ontwerpend leren. Door het verkennen van vragen, problemen of thema’s en het ontwikkelen en toepassen van creatieve ideeën ervaren leerlingen het belang van ontwerp (voor de toekomst). Daarbij worden 21 eeuwse vaardigheden ontwikkeld zoals kritisch, creatief en probleemoplossend denken en samenwerken.  

Kerndoelen

Dit onderwijsprogramma sluit aan bij kerndoelen:

  • 44, 45 Oriëntatie op jezelf en de wereld-natuur
  • 47 Orientatie op jezelf en de wereld-ruimte
  • 51 Oriëntatie op jezelf en de wereld-tijd
  • 54, 55, 56 Kunstzinnige oriëntatie en beeldende vorming

Praktische informatie

Doelgroep: Groep 7 en 8
Aantal: maximaal 15 leerlingen per groep, maximaal 2 groepen tegelijk
Periode: september 2017 t/m 11 februari 2018
Dinsdag t/m vrijdag, 10.00 - 17.00 uur
Duur: 120 minuten
Kosten: €57,50 per groep

Jan Bijster
Rudy Guedj
Maureen Mooren
Katherine Rosmalen

Bij de samenstelling van het educatieprogramma wordt gebruik gemaakt van het rijke aanbod aan kennis en informatie dat voortvloeit uit de verschillende onderzoeksprogramma’s, tentoonstellingsprojecten en aanverwante activiteiten van het instituut.