Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Net als echte ontwerpers starten leerlingen met onderzoek en inspiratie. In een interactieve rondleiding door één van de tentoonstellingen in Het Nieuwe Instituut maken ze kennis met een thema binnen architectuur, design of digitale cultuur. Onder leiding van een museumdocent werken ze ín de tentoonstelling aan onderzoeksvragen.   In de aansluitende workshop geven leerlingen samen vorm aan hun eigen ideeën. Ze ontwerpen toekomstgerichte oplossingen voor vragen die in de tentoonstelling naar voren komen met behulp van 3D printpennen en elektrische tools. Het programma wordt afgesloten met presentaties van de verschillende ontwerpen.

Ontwerpend leren

In het onderwijsprogramma Ontwerp mee aan de toekomst wordt specifiek ingezet op ontwerpend leren. Door het verkennen van vragen, problemen of thema’s en het ontwikkelen en toepassen van creatieve ideeën ervaren leerlingen het belang van ontwerp (voor de toekomst). Daarbij worden 21 eeuwse vaardigheden ontwikkeld zoals kritisch, creatief en probleemoplossend denken en samenwerken.  

Kerndoelen

Dit onderwijsprogramma sluit aan bij kerndoelen:

  • 44, 45 Oriëntatie op jezelf en de wereld-natuur
  • 47 Orientatie op jezelf en de wereld-ruimte
  • 51 Oriëntatie op jezelf en de wereld-tijd
  • 54, 55, 56 Kunstzinnige oriëntatie en beeldende vorming

Praktische informatie

Doelgroep: Groep 7 en 8
Aantal: maximaal 15 leerlingen per groep, maximaal 2 groepen tegelijk
Periode: doorlopend
Dinsdag t/m vrijdag, 10.00 - 17.00 uur
Duur: 120 minuten
Kosten: €57,50 per groep

Jan Bijster
Rudy Guedj
Maureen Mooren & Rudy Guedj
Shailoh Phillips
Noortje Ankersmit
Overtreders W

Bij de samenstelling van het educatieprogramma wordt gebruik gemaakt van het rijke aanbod aan kennis en informatie dat ontstaat uit de verschillende onderzoeksprogramma's, tentoonstellingsprojecten en aanverwante activiteiten van het instituut.