Waarom verzamelen mensen trappen, vliegenmeppers of stukjes touw en hoe kun je dingen het best bewaren? In de tentoonstelling Finders Keepers onderzoeken leerlingen het thema bewaren. Ze leren waarom verzamelingen zo belangrijk zijn voor ontwerpers en maken daarna zélf een ontwerp.

Wie heeft er niet een bijzondere verzameling? In het onderwijsprogramma Ontwerp mee aan de toekomst onderzoeken leerlingen het thema bewaren. Na een interactieve rondleiding door een tentoonstelling met dit thema, gaan leerlingen zelf aan de slag in een workshop. 

Tijdens de rondleiding onderzoeken leerlingen onder begeleiding van de museumdocent verschillende eigenschappen van een verzameling. Hoe ontstaan en groeien verzamelingen? En hoe inspireren ze ontwerpers? Leerlingen gaan zelf opzoek naar inspiratie en schetsen een ontwerp voor een nieuw gebruiksvoorwerp.

In een aanvullende workshop werken leerlingen hun schetsideeën verder uit. Daarbij geven ze hun ideeën vorm met uiteenlopende materialen en technieken. Het workshopprogramma wordt afgesloten met de presentaties van de ontwerpen waarmee een nieuwe verzameling wordt samengesteld.  

Ontwerpend leren

In het onderwijsprogramma Ontwerp mee aan de toekomst wordt specifiek ingezet op ontwerpend leren. Door het verkennen van vragen, problemen of thema’s en het ontwikkelen en toepassen van creatieve ideeën ervaren leerlingen het belang van ontwerp (voor de toekomst). Daarbij worden 21 eeuwse vaardigheden ontwikkeld zoals kritisch, creatief en probleemoplossend denken en samenwerken.  

Kerndoelen

Dit onderwijsprogramma sluit aan bij kerndoelen
44, 45 Oriëntatie op jezelf en de wereld-natuur
47 Orientatie op jezelf en de wereld-ruimte
51 Oriëntatie op jezelf en de wereld-tijd
54, 55, 56 Kunstzinnige oriëntatie en beeldende vorming

Praktische informatie

Doelgroep: Groep 7 en 8
Aantal: maximaal 15 leerlingen per groep, maximaal 2 groepen tegelijk
Periode: september 2017 t/m 11 februari 2018
Dinsdag t/m vrijdag, 10.00 - 17.00 uur
Duur: 120 minuten
Kosten: €57,50 per groep

Jan Bijster
Rudy Guedj
Maureen Mooren
Katherine Rosmalen

Bij de samenstelling van het educatieprogramma wordt gebruik gemaakt van het rijke aanbod aan kennis en informatie dat voortvloeit uit de verschillende onderzoeksprogramma’s, tentoonstellingsprojecten en aanverwante activiteiten van het instituut.