Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Samen met een museumdocent ontdekken leerlingen een tentoonstelling van Het Nieuwe Instituut. Aan de hand van onderzoeksvragen maken ze kennis met verschillende aspecten van de ontwerppraktijk en leren ze dat alles om hen heen ontworpen is. Ze worden gestimuleerd eigen keuzes te maken en maken een schetsontwerp voor een nieuw voorwerp of innovatieve toepassing. Zo worden leerlingen zich bewust van het ontwerp- en maakproces.

De rondleiding is gericht op ontwerpend leren. Door het verkennen van vragen, problemen of thema’s en het ontwikkelen en toepassen van creatieve ideeën ervaren leerlingen het belang van ontwerp (voor de toekomst). Daarbij worden 21 eeuwse vaardigheden ontwikkeld als kritisch, creatief en probleemoplossend denken en samenwerken.  

Kerndoelen

Deze interactieve rondleiding sluit aan bij kerndoelen

  • 30, 33 Mens en natuur
  • 36, 38, 40, 42 Mens en maatschappij
  • 50, 52 Kunst en cultuur
  • CKV Domein verbreden en domein verdiepen

Praktische informatie

Doelgroep: vmbo, havo, vwo, leerjaar 1-6
Aantal: maximaal 15 leerlingen per groep, maximaal 2 groepen tegelijk
Periode: doorlopend
Dinsdag t/m vrijdag, 10.00 - 17.00 uur
Duur: 60 minuten
Kosten: €75,- per groep

Jan Bijster
Rudy Guedj
Maureen Mooren & Rudy Guedj
Shailoh Phillips
Noortje Ankersmit
Overtreders W

Bij de samenstelling van het educatieprogramma wordt gebruik gemaakt van het rijke aanbod aan kennis en informatie dat ontstaat uit de verschillende onderzoeksprogramma's, tentoonstellingsprojecten en aanverwante activiteiten van het instituut.