Leerlingen onderzoeken samen met een museumdocent hoe verzamelingen kunnen ontstaan en groeien. Waarom verzamelt iemand trapleuningen of stukjes touw en hoe kun je dingen het best bewaren? Tijdens de rondleiding gaan leerlingen in de tentoonstelling aan de slag met onderzoeksvragen. Daarbij worden ze gestimuleerd eigen keuzes te maken en creëren ze een eigen miniverzameling. In een ontwerpopdracht ontdekken leerlingen wat hen inspireert en maken ze een schetsontwerp voor en nieuw gebruiksvoorwerp. Op deze manier worden leerlingen zich bewust van het ontwerp- en maakproces.

De rondleiding is gericht op ontwerpend leren. Door het verkennen van vragen, problemen of thema’s en het ontwikkelen en toepassen van creatieve ideeën ervaren leerlingen het belang van ontwerp (voor de toekomst). Daarbij worden 21 eeuwse vaardigheden ontwikkeld als kritisch, creatief en probleemoplossend denken en samenwerken.

Kerndoelen

Dit onderwijsprogramma sluit aan bij kerndoelen
44, 45 Oriëntatie op jezelf en de wereld-natuur en techniek
47 Oriëntatie op jezelf en de wereld-ruimte
51 Oriëntatie op jezelf en de wereld-tijd
54, 55, 56 Kunstzinnige oriëntatie en beeldende vorming

Praktische informatie

Doelgroep: Groep 7 en 8
Aantal: maximaal 15 leerlingen per groep, maximaal 2 groepen tegelijk
Periode: september 2017 t/m 11 februari 2018
Dinsdag t/m vrijdag, 10.00 - 17.00 uur
Duur: 60 minuten
Kosten: €75,- per groep

Jan Bijster
Rudy Guedj
Maureen Mooren
Katherine Rosmalen

Bij de samenstelling van het educatieprogramma wordt gebruik gemaakt van het rijke aanbod aan kennis en informatie dat voortvloeit uit de verschillende onderzoeksprogramma’s, tentoonstellingsprojecten en aanverwante activiteiten van het instituut.