In de onderwijsprogramma’s van Het Nieuwe Instituut worden leerlingen uitgedaagd om nieuwe producten en materialen te onderzoeken. Hierbij wordt ook ingegaan op minder tastbare zaken zoals technieken en digitalisering. Leerlingen leren kritisch te kijken naar hun eigen leefwereld. Door te experimenteren, oplossingsgericht te denken en samen te werken, leren leerlingen ontwerpvaardigheden die niet alleen relevant zijn voor creatieve vakgebieden, maar tegenwoordig essentieel zijn voor een breed scala aan beroepen en opleidingen.

De onderwijsprogramma's  van Het Nieuwe Instituut zijn toekomstgericht en zetten in op de ontwikkeling van 21st century skills. Dit zijn bijvoorbeeld samenwerken, creativiteit, communiceren, ICT-geletterdheid, kritisch en probleemoplossend denken, sociale- en culturele vaardigheden. De programma's worden vormgegeven volgens de principes van onderzoekend en ontwerpend leren en ondersteunen de ontwikkeling van diverse kerndoelen in het onderwijs. 

Voor het MBO en hoger onderwijs worden er speciale rondleidingen aangeboden. Neem voor meer informatie contact op via boekingen@hetnieuweinstituut.nl.

Meer weten? Download de onderwijsbrochure van Het Nieuwe Instituut via onderstaande link. 

Jan Bijster
Rudy Guedj
Maureen Mooren
Katherine Rosmalen

Bij de samenstelling van het educatieprogramma wordt gebruik gemaakt van het rijke aanbod aan kennis en informatie dat voortvloeit uit de verschillende onderzoeksprogramma’s, tentoonstellingsprojecten en aanverwante activiteiten van het instituut.