Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

In de onderwijsprogramma’s van Het Nieuwe Instituut worden leerlingen uitgedaagd om nieuwe producten en materialen te onderzoeken. Hierbij wordt ook ingegaan op minder tastbare zaken zoals technieken en digitalisering. Leerlingen leren kritisch te kijken naar hun eigen leefwereld. Door te experimenteren, oplossingsgericht te denken en samen te werken, leren leerlingen ontwerpvaardigheden die niet alleen relevant zijn voor creatieve vakgebieden, maar tegenwoordig essentieel zijn voor een breed scala aan beroepen en opleidingen.

De onderwijsprogramma's  van Het Nieuwe Instituut zijn toekomstgericht en zetten in op de ontwikkeling van 21st century skills. Dit zijn bijvoorbeeld samenwerken, creativiteit, communiceren, ICT-geletterdheid, kritisch en probleemoplossend denken, sociale- en culturele vaardigheden. De programma's worden vormgegeven volgens de principes van onderzoekend en ontwerpend leren en ondersteunen de ontwikkeling van diverse kerndoelen in het onderwijs. 

Voortgezet Onderwijs

Voor het MBO en hoger onderwijs worden er speciale rondleidingen aangeboden. Neem voor meer informatie contact op via boekingen@hetnieuweinstituut.nl.

Voor het primair en voortgezet onderwijs ontwikkelde Het Nieuwe Instituut een poster van Huis Sonneveld voor aan de muur van het klaslokaal, met een lesidee over het Nieuwe Bouwen: leerlingen voegen een nieuw, slim ontwerp toe aan de architectuur van het huis. Download onderstaande bestanden, of vraag de poster gratis bij ons aan.

Jan Bijster
Rudy Guedj
Maureen Mooren & Rudy Guedj
Shailoh Phillips
Noortje Ankersmit
Overtreders W

Bij de samenstelling van het educatieprogramma wordt gebruik gemaakt van het rijke aanbod aan kennis en informatie dat ontstaat uit de verschillende onderzoeksprogramma's, tentoonstellingsprojecten en aanverwante activiteiten van het instituut.