Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

In Hoi, ik ben een archief werken leerlingen met thema’s die in de klas behandeld worden. Een rondleiding door het archief leidt hen langs bijzondere collectiestukken en vitrinekasten die speciaal voor hen zijn ingericht. Onderwijsthema’s zoals wonen, werken, leren en de stad zijn over de hele breedte terug te vinden in de collectie van Het Nieuwe Instituut. Het archief biedt daarmee een rijk en flexibel uitgangspunt voor een programma op maat. De focus van het programma ligt vooral op omgevingsontwerp. In een aanvullende workshop werken leerlingen hun eigen toekomstbestendige ideeën uit in een maquette of prototype.

Ontwerpend leren

In het onderwijsprogramma Hoi, ik ben een archief wordt ingezet op ontwerpend leren en design thinking. Door problemen te analyseren en creatieve ideeën te ontwikkelen komen leerlingen zelf tot een product. Daarbij staat de ontwikkeling van 21e eeuwse vaardigheden zoals creativiteit, kritisch en probleemoplossend denken en samenwerken centraal.

Kerndoelen

Dit onderwijsprogramma sluit aan bij kerndoelen

  • 30, 33 Mens en natuur
  • 3, 38, 40, 42 Mens en maatschappij
  • 48, 49, 50, 52 Kunst en cultuur

Praktische informatie

Doelgroep: vmbo, havo en vwo, leerjaar 1-3 
Aantal: maximaal 15 leerlingen per groep, maximaal 2 groepen tegelijk 
Periode: vanaf september 2018 
Dinsdag t/m vrijdag, 10:00 – 17:00 uur 
Duur: 120 minuten 
Kosten: €115,- per groep

Jan Bijster
Rudy Guedj
Maureen Mooren & Rudy Guedj
Shailoh Phillips
Noortje Ankersmit
Overtreders W

Bij de samenstelling van het educatieprogramma wordt gebruik gemaakt van het rijke aanbod aan kennis en informatie dat ontstaat uit de verschillende onderzoeksprogramma's, tentoonstellingsprojecten en aanverwante activiteiten van het instituut.